Meny

bra att veta

BUDGIVNING:
Innan en köpehandling är undertecknad av både säljare och köpare så finns ingen juridiskt bindande överenskommelse. Mäklaren måste fram tills dess vidarebefordra och registrera samtliga bud som kommer in. Säljaren har möjlighet att under budgivningens gång ändra förutsättningarna och kan avbryta eller avsluta budgivningen när denne önskar. Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. En spekulant har heller inte en ovillkorlig rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som lämnats eller vilka villkor som diskuterats med andra spekulanter. När budgivningen är avslutad får både köpare och säljare ta del av budförteckningen i samband med att köpehandlingen undertecknas.

UNDERSÖKNINGSPLIKT
Du som ska köpa bostad har så kallad undersökningsplikt. Köparen har kvar sin undersökningsplikt även om säljaren kan presentera ett besiktningsutlåtande. I vissa fall kan anmärkningar och andra uppgifter i utlåtandet innebära att köparen bör göra en än mer omfattande undersökning för att anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Fel och brister som man skulle ha kunnat upptäcka vid en omsorgsfullt genomförd undersökning på sätt som beskrivits, går inte att åberopa mot säljaren. Säljaren svarar inte för brister och avvikelser som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till bostadens ålder, pris, skick och användning. Vi rekommenderar samtliga köpare att undersöka den kommande bostaden noggrant och att sätta sig in i undersökningspliktens betydelse. Anlita alltid en professionell besiktningsman om du känner dig osäker.

FELANSVAR BOSTADSRÄTT
Vid köp av bostadsrätt gäller Köplagens regler. Utgångspunkten är att bostadsrätten köps i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen (befintligt skick). Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten före köpet eller om han ändå undersökt den ansvarar säljaren inte för sådana fel som köparen borde ha upptäckt vid undersökningen. Säljaren ansvarar dock för s.k. dolda fel d.v.s. fel som inte hade kunnat upptäckas av köparen oavsett om säljaren känt till felen eller inte. Säljaren har under normala omständigheter 2 års ansvar mot köparen för dessa fel vad gäller bostadsrätt.

FELANSVAR FASTIGHET
Vid köp av fastighet gäller reglerna i Jordabalken. Utgångspunkten för bedömningen är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan köpare och säljare eller att fastigheten skall motsvara den standard som köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Om fastigheten inte uppfyller dessa krav föreligger ett fel. Säljaren ansvarar för s.k. dolda fel d.v.s. fel som inte hade kunnat upptäckas av köparen oavsett om säljaren känt till felen eller inte. Säljaren har under normala omständigheter tio års ansvar mot köparen för dolda fel.


Här hittar du mer information:

Viktig information beträffande Covid-19  

Vi bedriver vår verksamhet som vanligt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och riktlinje. Vi hoppas att du har förståelse för att vi inte tar i hand och att fysisk kontakt undviks. Ni är varmt välkomna att boka tid för möte eller visning med oss som vanligt, men för att förhindra smittspridningen av Covid-19 ber vi dig dock att stanna hemma om du känner dig sjuk eller har familjemedlemmar som är sjuka.  Föräldrar som har små barn med sig på visningen ombedes vänligt att turas om med barnpassningen utanför bostaden.

Ta gärna en förhandstitt på våra DIGITALA VISNINGAR som finns på de flesta saluförda objekten! Besök https://www.salenmaklaren.se för mer information.