Skärpt amorteringskrav från 1 mars 2018

Det skärpta amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet. Förslaget ska implementeras den 1 mars 2018

Källa: Affärsvärlden

 

Finansiera ditt fjällboende genom uthyrning

Du får ett schablonavdrag på 40 000 kronor vid uthyrning av en privatbostad eller en hyresrätt. Du får dessutom göra avdrag för den avgift eller hyra du själv betalar för den del du hyr ut, om du hyr ut en bostadsrätt eller hyresrätt.

Vid uthyrning av småhus får du avdrag med 20 procent av hyresintäkten, utöver schablonavdraget på 40 000 kronor. Det innebär att om du får intäkter under 50 000 kronor från uthyrningen av småhuset, behöver du inte betala skatt för det.

Läs mer på Skatteverkets hemsida >>


 

Energideklaration

På Boverkets hemsida kan du läsa om vad en energideklaration är, när den ska göras och vad den kan användas till.  https://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/
 

Nya regler för rot - och rutavdrag från 1 jan 2016

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutavdrag.
Nya reglerna i korthet: Rotavdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.

Rutavdraget halveras till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år. Rutavdrag medges fortfarande med 50 procent av arbetskostnaden.

Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan även i fortsättningen få som mest 50 000 kronor i rutavdrag.

Lagtexten förtydligas när det gäller städarbete. Rutavdrag godkänns endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning.

Läs mer >>

Kategorier