Nya amorteringskrav från 1 juni 2016

Observera att de nya amorteringskraven endast gäller de bostadsköp eller byggnationer där man ingått avtal efter 1 juni. Nya bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska amorteras med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Lån med under 70 procents belåningsgrad ska amorteras med minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent. Läs mer på Finansinspektionens hemsida >>

Finansiera ditt fjällboende genom uthyrning

Du får ett schablonavdrag på 40 000 kronor vid uthyrning av en privatbostad eller en hyresrätt. Du får dessutom göra avdrag för den avgift eller hyra du själv betalar för den del du hyr ut, om du hyr ut en bostadsrätt eller hyresrätt.

Vid uthyrning av småhus får du avdrag med 20 procent av hyresintäkten, utöver schablonavdraget på 40 000 kronor. Det innebär att om du får intäkter under 50 000 kronor från uthyrningen av småhuset, behöver du inte betala skatt för det.

Läs mer på Skatteverkets hemsida >>


 

Energideklaration - nya bestämmelser från 15 februari 2016

Inför en försäljning av en byggnad ska säljaren upprätta en energideklaration som ska visas för spekulanterna. Från denna regel finns det vissa undantag:

”Bostadshus som används eller är avsedda för användning:

  1. mindre än fyra månader per år. eller
  2. under en begränsad del av året, om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.”

Både punkt 1 och 2 behöver inte vara uppfyllda utan det räcker med att en av punkterna uppfylls för att en energideklaration inte ska behöva göras.

För att punkt 2 ska vara uppfylld måste båda villkoren om en begränsad del av året och en energianvändning på mindre än 25 procent av helårsanvändning vara uppfyllda för att en energideklaration inte ska behöva göras.

I dagsläget finns det inga ytterligare anvisningar eller närmare preciseringar av hur begreppet ”begränsad del av året” i punkt 2 ska tolkas. Varje säljare får därför, med hjälp av sin mäklare, göra en realistisk bedömning av om byggnaden används eller är avsedd att användas en begränsad del av året.

Nya bestämmelser trädde i kraft den 15 februari 2016.
 

Nya regler för rot - och rutavdrag från 1 jan 2016

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutavdrag.
Nya reglerna i korthet: Rotavdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.

Rutavdraget halveras till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år. Rutavdrag medges fortfarande med 50 procent av arbetskostnaden.

Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan även i fortsättningen få som mest 50 000 kronor i rutavdrag.

Lagtexten förtydligas när det gäller städarbete. Rutavdrag godkänns endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning.

Läs mer >>

Kategorier